• Титульний партнер
  • Організатор
  • Співорганізатор
  • Співорганізатор

Новини

03.03.2022

Російські і білоруські триатлети не будуть допущені на змагання / Российские и белорусские триатлеты не будут допущены на соревнования

(УКР)

У зв’язку із війною в Україні, розпочатою Росією за підтримки та безпосередньої участі Білорусі, компанії Triathlon Ukraine та Run Ukraine скасували реєстрації російських і білоруських учасників на усі наші старти та не допустять до участі в майбутньому. Кошти за сплачені реєстрації підуть на відновлення України.

Крім того повідомляємо, що ми не будемо співпрацювати із компаніями-спонсорами, засновниками яких є громадяни Росії чи Білорусі. Також нашими спонсорами не можуть бути українські дочірні підприємства російського чи білоруського бізнесу або компанії, діяльність яких тісно пов’язана із цими країнами-агресорами.

Закликаємо усіх іноземних організаторів бігових подій не допускати до участі російських і білоруських спортсменів, а також відмовитись від співпраці із російськими та білоруськими спонсорами.

 

(РУС)

В связи с войной в Украине, начатой ​​Россией при поддержке и непосредственном участии Белоруссии, компании Triathlon Ukraine и Run Ukraine отменили регистрацию российских и белорусских участников на все наши старты и не допустят к участию в будущем. Деньги за оплаченные регистрации пойдут на восстановление Украины.

Кроме того сообщаем, что мы не будем сотрудничать с компаниями-спонсорами, учредителями которых являются граждане России или Белоруссии. Также нашими спонсорами не могут быть украинские дочерние предприятия российского или белорусского бизнеса или компании, деятельность которых тесно связана с этими странами-агрессорами.

Призываем всех иностранных организаторов беговых событий не допускать к соревнованиям российских и белорусских участников, а также отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими спонсорами.